Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szállítási feltételek

 

A Conpart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A Conpart Kft. alábbiakban részletezett Általános Szállítási Feltételei (a továbbiakban ÁSZF) minden tevékenységünkre, velünk megkötött szerződésre, árajánlatra, rendelésre, visszaigazolásra vonatkozik, amennyiben egyedi esetben ettől eltérő megállapodás nem születik.

1.2. A megrendelés visszaigazolása a köztünk, és a vásárló közti jogügyletet és jogviszonyt teljes körűen és kizárólagosan szabályozza . A szóbeli megállapodások és a későbbiekben történő szerződésmódosítások csak annyiban érvényesülnek, amennyiben ezeket a megrendelés visszaigazolására írásban rávezettük.

1.3. A megrendelés visszaigazolásának tartalmával kapcsolatos kifogásokat legkésőbb az annak kézhezvételét követő munkanap végéig telefaxon , vagy e-mailben (info@conpart.hu) lehet érvényesíteni. Ezen határidő lejárta után a megrendelés visszaigazolásában foglaltak kötelező érvényűek.

1.4. A Conpart Kft. ajánlataiban feltüntetett és vállalt szállítási határidő minden esetben a vevő megrendelésének dátumától értendő. A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól a Conpart Kft. mentesül, ha azt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idészte elő, illetve , ha a beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok fennállására vezethető vissza.

1.5. A vevő általános beszerzési feltételei abban az esetben kötelezik a Conpart Kft.-t, ha ez a visszaigazolásban kifejezetten rögzítésre kerül.

1.6. Árajánlataink az MNB napi kereskedelmi árfolyamának figyelembevételével készülnek. A Conpart Kft. fenntartja magának a jogot , hogy a termékek rendelése, és számlázása közötti időben bekövetkező 2%-nál nagyobb devizaárfolyamváltozást számlázáskor áraiban érvényesítse. Az árajánlat érvényessége, amennyiben a Conpart Kft. ajánlata ettől eltérően nem rendelkezik, 30 naptári nap.

1.7. A webáruházban feltüntetett árak csak a raktáron lévő termékekre vonatkoznak.

1.8. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

1.9. Eladásaink, szolgáltatásaink és ajánlataink kizárólag ezen feltételeknek megfelelően történnek. Ezen feltételek elválaszthatatlan részét képezik az egyes szerződéseinknek.

1.10.Lejárt tartozással rendelkező vevő rendeléseinek kiszállítását szüneteltetjük 30 naptári napon túli lejárt tartozás esetén a vevő rendeléseit töröljük, amelynek költségeit a vevő köteles az ÁSZF 1.11. pontja szerint megtéríteni.

1.11.Rendelési tétel törlése, vagy módosítása legkésőbb a visszaigazolást követően, az ÁSZF vonatkozó pontjának megfelelően lehetséges. Későbbi rendelésmódosítás, törlés a vevő által megfizetett módosítási díj ellenében lehetséges. A módosítási díj a rendelt tétel értékének 50%-a.

 

2. Áruátadás- átvétel

2.1. Amennyiben eltérő megállapodás nem született a termék átadás-átvétele a Conpart Kft. telephelyén (9012 győr, Zsigmond király utca 1.) történik.

2.2. A vevő a termék átvételére, a termék átadásra való készen állás bejelentésétől számítva 10 napon belül köteles.

2.3. Bizonyos termék csoportok szállítása csak a gyártó által kialakított csomagolási egységekben lehetséges.

 

3. Reklamációk, kifogások

3.1. A vevő az átvétel helyén köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés minőségi és mennyiségi szempontból megfelelő-e. Az átadott és átvett termékkel kapcsolatos különböző reklamációk a hiba felfedezése után haladéktalanul írásban közlendők.

3.2. Mindenféle szavatossági igény kizárt, amennyiben az árun harmadik személy változtatást eszközölt és nem lehet kizárni, hogy a keletkezett károk ezen változtatással kapcsolatban keletkeztek.

3.3. Minden adásvétel külön jogügyletnek számít. Egyes adásvételek hibás teljesítése nincs hatással a többi adásvételre.

 

4. Fizetési feltételek, tulajdonjog fenntartása

4.1. Egyéb megállapodás hiányában a számla kiegyenlítése készpénzben átvételkor, illetve az átvételt megelőzően előre utalással történik.

4.2. Reklamációk esetén a vevőt a fizetési kötelezettségei alól a Conpart Kft írásban mentesítheti.

4.3. A Conpart Kft az eladott áru tekintetében a teljes vételár kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja.

4.4. Vevő a tulajdonjog fenntartásának hatálya alatt az árut nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

4.5. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, a Conpart Kft-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása a vevőt nem mentesíti, a meghiúsult szállítás okán , az ÁSZF 1.11 pontja szerinti rendelés törlési díj megfizetése alól. A vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk.

 

5. Illetékes bíróság és alkalmazandó jog

5.1. Jogviták esetén, amelyekre a jelen szerződési feltételek érvényesek, a Győri városi Bíróság kizárólagos illetékességgel jár el.

5.2. Jelen feltételekre a Magyarország joga irányadó.

5.3. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.